Skip to main content

Totemboek

Totem Adjectief Achternaam Naam Jaartal
Vink zwijgzame Fierens Freddy 1972
Ara flemige De Herdt Jos 1971
Dingo speelse Joosen Dirk 1971
Dolfijn radde Willemen Dirk 1971
Forel vinnige Van Bets Paul 1971
Gems plichtsbewuste Van Bets Marc 1971
Hop verstrooide Maex Edel 1971
Hert snoevende Leclef Stephane 1971
Koedoe bereidwillige Roggen Erwin 1971
Kauw behoedzame Van Acker Philippe 1971
Oeistiti guitige Van Roy Johan 1971
Ree zorgzame De Man Walter 1971
Raaf taaie De Munter Herman 1971
Reiger opgemerkte Meynendonckx Bart 1971
Vos dappere Luyten Jan 1971
Wielewaal gedienstige Noyens Patrick 1971
Zebra dappere Van Cleemput Piet 1971
Ara guitige Pannier Koen 1970
Bongo gedienstige Luyten Rik 1970
Eland genietende Van den Bergh Geert 1970