Skip to main content

Het bijnakampgevoel: de laatste hordes

afbeelding van pointer

Teerbeminde verkenners,

Het is niet sadisme maar wel een praktische behoefte die mij ertoe brengt jullie in volle examenperiode te komen verstoren met Kamppraat. De laatste horde voor het adorabele Kamp is echter niet zozeer dat laatste examen, maar wel eerder praktische soesa. Vooraleer de Ardense feesten van start kunnen gaan, dienen jullie namelijk zo snel mogelijk het jaarlijkse patrouillegeld (15 euro) op de vkl-rekening (363-0378310-50) te storten. Enkelingen hebben dat al gedaan: proficiat daarvoor. Het leeuwendeel van de leden moet dit evenwel nog in orde brengen. Span die bogen, stimuleer die hersenkwabben en verslind die helse cursussen nog. Voor je het beseft sta je op de wei.

die ganz freudige Vkl