Skip to main content

Inschrijvingen

afbeelding van Muntjak

Beste Ouders, 

 

<-- vergeet de online inschrijvingv(VOOR DE NIEUWE LEDEN) en het inschrijvingsgeld niet!
Het inschrijvingsgeld bedraagt €40 en kan gestort worden op het rekeningnummer BE17 4140 0230 7121 met vermelding van na(a)m(en) van het lid/de leden.Gelieve dit vóór 1 oktober over te schrijven. 
Dit geld zal op 10 euro na integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen (voornamelijk verzekering) gaan. 
Met de overige 10 euro wordt ons boekje 't Heibosserke, jaarkentekens,... gefinancierd. Meer info op www.frassati.be/praktisch . 


Scouteske Groeten
Muntjak