Skip to main content

Een ode aan vloerende Hinde en isolerende Patrijs

afbeelding van Cocker

Dankbaar het verleden indachtig, wordt al volop gebouwd aan de toekomst van Frassati. U kan dat zelfs (wederom) letterlijk nemen.

Daar waar leiding en leden zich vandaag wentelen in zelfmedelijden (aldus de peiling – optie 1), zich hoofdzakelijk bezighouden met navelstaren en hun groot studie-gebonden calimerocomplex....

Werkt de MP op Cobresco in alle stilte & stoffigheid naarstig verder aan wat in de nabije toekomst het nieuwe verkenner/materiaallokaal moet gaan worden. Tussendoor maken ze zelfs nog even tijd voor televisie. Chapeau.

U had er, zo tijdens het ter ontspanning kampvuurgewijs verbranden van uw wiskundeoefeningen, wellicht nog niet bij stil gestaan. Dat is bij deze rechtgezet.

Gebaseerd op de poll, zou je haast – zonder twijfel onterecht – gaan denken dat de examenleerstof jullie niet interesseert. In het secundair onderwijs is dat fenomeen echter op snode wijze geheel gerechtvaardigd onder de vlag ‘Algemeen onderricht’, na je 18e heet het gewoon ‘domme studiekeuze’. Hoesé voor de enkele moedige zielen die zich onverhoopt lieten verleiden tot optie drie. Een bank vooruit en een smakkerd van een juf/leidster naar keuze.

Maar of je er nu de heil van inziet of niet, voor jullie allen geldt: Steinbach lonkt! Tenslotte ontsnappen zelfs de examens niet aan de allesomvattende oerwet. Zingen we uit volle borst: Alles hat eìn Ende, ... nur die Wurst hat zwei... jawohl mein Schatz!