Skip to main content

Vragen aan vaders en moeders van scouts, gidsen en akabe ...

afbeelding van Hermelijn

Geen leuze maar een doel: met de slogan “Kom uit uw tent” wil Scouts en Gidsen Vlaanderen opnieuw rechtstreeks communiceren met de ouders van alle leden. Dit is een tweejaarlijks initiatief vanuit het verbond. We willen ouders direct informeren over onze kijk op scouting en over de belangrijke thema's binnen onze jeugdbeweging. Tegelijk willen we elke vader en moeder die zijn zoon of dochter aan ons toevertrouwt ook danken voor dat vertrouwen!  Bij deze wordt online een enquête aangeboden met 17 vragen. Na het invullen krijgt men in een score te zien hoe de eigen antwoorden zich verhouden tot andere reacties; ook vindt men dan per thema steeds extra info op onze website. De resultaten hiervan plaatsen we na het beëindigen van deze enquête op 31 december op www.komuituwtent.be.