Skip to main content

Blog van pointer

Het bijnakampgevoel: de laatste hordes

afbeelding van pointer

Teerbeminde verkenners,

Het is niet sadisme maar wel een praktische behoefte die mij ertoe brengt jullie in volle examenperiode te komen verstoren met Kamppraat. De laatste horde voor het adorabele Kamp is echter niet zozeer dat laatste examen, maar wel eerder praktische soesa. Vooraleer de Ardense feesten van start kunnen gaan, dienen jullie namelijk zo snel mogelijk het jaarlijkse patrouillegeld (15 euro) op de vkl-rekening (363-0378310-50) te storten. Enkelingen hebben dat al gedaan: proficiat daarvoor. Het leeuwendeel van de leden moet dit evenwel nog in orde brengen. Span die bogen, stimuleer die hersenkwabben en verslind die helse cursussen nog. Voor je het beseft sta je op de wei.

die ganz freudige Vkl

 

Jeugdraadweekend Bonheiden 2009

afbeelding van pointer

Verkenners,

Misschien is het een opmerkzame enkeling niet ontgaan, in jullie trimesterprogramma heeft een niet onbelangrijke wijziging plaatsgevonden. Zo zal de -inmiddels al uitgebreid besproken- financiële actie voorlopig opgeschort worden ten voordele van het Jeugdraadweekend op 20-21 en 22 februari. Het mag hier dan al een eerste Frassatideelname betreffen, toch zou ik ervoor durven pleiten ons geenszins onbetuigd te laten. Inschrijven doe je -uiterlijk voor onze favoriete dag van het jaar: 14 februari- via http://www.jeugdraadweekend.dorks.be/ Meer info vind je (heel binnenkort) in het trimesterprogramma. 

Tot zondag op de zwemvergadering!

Bijzonder stevige linker,

uw strijdende VKL

Wijziging + update trimesterprogramma vk's

afbeelding van pointer

Allersympathiekste vk's,

Check het trimesterprogramma voor extra info inzake de schaats- en zwemvergadering! Opgelet: de zwemvergadering vindt plaats op Zondag 1 februari ( en dus niet op zaterdag!).

@your service,

de Vkl

Inhoud syndiceren