Skip to main content

Bal van Frassati

Beste Frassatiaan,

Reeds 80 jaar dragen we samen onze bruin-oranje das, ravotten we samen op Heibos en beleven we samen onvergetelijke kampen. Wat gaat de tijd toch snel... Hoog tijd dus om even bij dit alles stil te staan!

Wij heten jullie van harte welkom op zaterdag 14 oktober op het bal van Frassati om het tachtigjarig bestaan van onze scoutsgroep te vieren. Wij voorzien hapjes, drank en geschikte muziek. Smeer alvast uw stembanden in om "Frassati, Frassati, Fraaa-ssa-ti" mee te zingen, maar vergeet u vooral, in uw enthousiasme, niet in te schrijven (www.frassati.be/bal), en dit graag voor 5 oktober.

Bij deze graag ook een welgemeende dankuwel voor het vertrouwen, de hulp en steun die wij ontvangen. Frassati bestaat reeds zolang dankzij het engagement van zovele generaties. Samen vormen wij één grote Frassati-familie. Dat is wat ons zo bijzonder maakt.

Wij hebben er enorm veel zin in! Hopelijk tot snel!

Een stevige linker,
De leiding

Inschrijven voor het scoutsjaar 2017-2018

Inschrijven in P.G. Frassati kan hier. Ook de huidige leden worden gevraagd dit formulier in te vullen. De groepsleiding zal de nieuwe leden contacteren voor de start van het nieuwe scoutsjaar.

 

Bericht aan de ouders van mogelijks nieuwe leden (generatie 2011): Na het correct invullen van het inschrijvingsformulier ontvangt u in de loop van de maand een bericht of u kind toegelaten is of op de wachtlijst staat. Indien dit laatste van toepassing is wordt ook de plaats op de wachtlijst medegedeeld. Alvast bedankt voor het begrip.

Binnen onze scoutsgroep verlenen wij voorrang aan nieuwe leden die reeds een connectie (broer/zus of kind van oudscouts bij onze scoutsgroep) met Frassati hebben. Deze nieuwe leden mogen zich vanaf vandaag, 1 augustus, inschrijven via dit online formulier. De andere nieuwe leden kunnen zich vanaf 1 september ook inschrijven.

Momenteel hanteren wij een maximum van 17 leden per generatie. Dit doen wij om de goede werking en de veiligheid te kunnen garanderen. Helaas zijn er voor sommige jonge generaties wachtlijsten (generaties 2004, 2005, 2006, 2008 en 2009). Indien u uw kind op de wachtlijst wil zetten mag u ze altijd inschrijven en een mail sturen naar GRL@frassati. Moest er een plaats vrij komen wordt u gecontacteerd. De volgorde van de wachtlijsten van vorig jaar blijft behouden. Voor nieuwe leden geldt ook nu weer de volgorde van inschrijven.

Begin scoutsjaar

afbeelding van bergwezel

Beste ouders en leden,

In afwachting tot alle trimesterprogramma's online komen willen we graag al meegeven dat het scoutsjaar van start zal gaan op zondag 3 september. 

Zoals steeds zullen de vergaderingen van de kapoenen, welpen en akajou om 2 uur beginnen en om 5 uur eindigen. Voor de rest van de takken is het einduur 6 uur. Alle takken worden verwacht op heibos!

We kijken er alvast naar uit! 

De leiding 

Kamplocatie 2017 Bras Haut

afbeelding van gekko

Beste Frassatianen,

 

Het adres van het huidige kampterein is: 

Adres:

Vieux chemin 19 (of 60)

 

6800 Libramont-Chevigny


Vanuit Bras-Haut staat het kampterrein aangeduide met pijlen.


Inhoud syndiceren